Systemy

Kancelaria Marcin Jankowski wykorzystuje do pracy następujące systemy

Komornik SQL

system operacyjny kancelarii komorniczej

OGNIVO

elektroniczny system do poszukiwania rachunków bankowych dłużników

EPU

e-Sąd– obsługa wniosków i tytułów egzekucyjnych składanych do kancelarii w formie elektronicznej poprzez elektroniczny Sąd w Lublinie

Elektroniczny CEPIK

elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Elektroniczne CPD

elektroniczne zapytanie do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w celu ustalenia danych osobowych i adresowych dłużnika

Elektroniczne zapytania do ZUS

Elektroniczne zapytania do ZUS o płatników składek