Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Pruszkowie.
Marcin Jankowski
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ NR KW WA1P/00113965/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marcin Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-08-2015r.r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr XII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej położonej: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul.Poznańska 127A/38, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00113965/4 identyfikator lokalu 143206_5.0015.125/127.1_BUD.38_LOK Lokal położony na VI piętrze (VII kondygnacja) składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 51,50m2.
W ramach udziału w nieruchomości wspólnej do lokalu przynależy komórka lokatorska o powierzchni 2,39 m2, położona na -1 kondygnacji. Lokal jest własnością dłużnika: Aneta Paciorek.
Suma oszacowania wynosi 157 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Millennium SA Centrala 83 11602202 0000 0002 0444 4173
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 10.00 do godz 19.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika lub Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika Sądowego Asesor Komorniczy Piotr Gładzik

Komornik Sądowy
Marcin Jankowski

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI ( WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA) NR KW WA1P/00024754/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marcin Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-09-2015r.r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr XI,odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz ze stawami rybnymi. Nieruchomość położona jest w miejscowości Rusiec, ul.Główna 23, gmina Nadarzyn. Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr.ew. 389 z obrebu 11, o powierzchni 47 200 m(2).
Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni zabudowy 94 m(2) Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW WA1P/00024754/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
i jest własnością dłużników Piotr Ratowski oraz Marzena Ratowska ( wspólność ustawowa majątkowa małżeńska)
Suma oszacowania wynosi 1 549 676,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 162 257,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 154 967,60zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Millennium SA Centrala 83 11602202 0000 0002 0444 4173
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 10.00 do godz 19.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika lub Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika Sądowego Asesor Komorniczy Piotr Gładzik

Komornik Sądowy
Marcin Jankowski

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - UDZIAŁY PO 1/4 DLA KTÓRYCH URZĄDZONE SĄ KSIĘGI WIECZYSTE O NR KW WA1P/00016047/3 ORAZ KW WA1P/00107559/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marcin Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-08-2015 r. o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr VIII ,odbędzie się druga licytacja udziału 1/4 w nieruchomości
położonej: 05-850-Ożarów Mazowiecki, Pilaszków, ulica Piękna
dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00016047/3
nr.działki 33/1 identyfikator działki 143206_5.0018.33/1, nr.działki 33/6 identyfikator działki 143206_5.0018.33/6, nr.działki 33/7 identyfikator działki 143206_5.0018.33/7 ,nr.działki 33/8 identyfikator działki 143206_5.0018.33/8, nr.działki 33/9 identyfikator działki 143206_5.0018.33/9, nr.działki 33/10 identyfikator działki 143206_5.0018.33/10,nr.działki 33/11 identyfikator działki 143206_5.0018.33/11, nr.działki 33/12 identyfikator działki 143206_5.0018.33/12, nr.działki 33/13 identyfikator działki 143206_5.0018.33/13, należącego do dłużnika Filip Costa udziału 1/4 w nieruchomości
położonej: 05-850-Ożarów Mazowiecki, Pilaszków, ulica Piękna
dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00016047/3
nr.działki 33/1 identyfikator działki 143206_5.0018.33/1, nr.działki 33/6 identyfikator działki 143206_5.0018.33/6, nr.działki 33/7 identyfikator działki 143206_5.0018.33/7 ,nr.działki 33/8 identyfikator działki 143206_5.0018.33/8, nr.działki 33/9 identyfikator działki 143206_5.0018.33/9, nr.działki 33/10 identyfikator działki 143206_5.0018.33/10,nr.działki 33/11 identyfikator działki 143206_5.0018.33/11, nr.działki 33/12 identyfikator działki 143206_5.0018.33/12, nr.działki 33/13 identyfikator działki 143206_5.0018.33/13, należącego do dłużnika Karol Barański udziału 1/4 w nieruchomości
położonej: 05-850-Ożarów Mazowiecki, Pilaszków, ulica Piękna 11 dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00107559/0
nr.działki 33/2 identyfikator działki 143206_5.0018.33/2 należącego do dłużnika Filip Costa udziału 1/4 w nieruchomości
położonej: 05-850-Ożarów Mazowiecki, Pilaszków, ulica Piękna 11 dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00107559/0
nr.działki 33/2 identyfikator działki 143206_5.0018.33/2 należącego do dłużnika Karol Barański
Suma oszacowania za udział 1/4 dłużnika Filipa Costy w nieruchomości KW WA1P/00016047/3 wynosi 74 741 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 49 827,33 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 474,10 zł
Suma oszacowania za udział 1/4 dłużnika Karola Barańskiego w nieruchomości KW WA1P/00016047/3 wynosi 74 741 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 49 827,33 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 474,10 zł
Suma oszacowania za udział 1/4 dłużnika Filipa Costy w nieruchomości KW WA1P/00107559/0 wynosi 19 313 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 12 875,33 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 931,30 zł
Suma oszacowania za udział 1/4 dłużnika Karola Barańskiego w nieruchomości KW WA1P/00107559/0 wynosi 19 313 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 12 875,33 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 931,30 zł
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Millennium SA Centrala 83 11602202 0000 0002 0444 4173
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 10.00 do godz 19.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika lub Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika Sądowego Asesor Komorniczy Piotr Gładzik

Komornik Sądowy
Marcin Jankowski

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - UDZIAŁY PO 1/4 DLA KTÓRYCH URZĄDZONE SĄ KSIĘGI WIECZYSTE O NR KW WA1P/00016047/3 ORAZ KW WA1P/00107559/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marcin Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-08-2015r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr VIII ,odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/4 w nieruchomości
położonej: 05-850-Ożarów Mazowiecki, Pilaszków, ulica Piękna
dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00016047/3
nr.działki 33/1 identyfikator działki 143206_5.0018.33/1, nr.działki 33/6 identyfikator działki 143206_5.0018.33/6, nr.działki 33/7 identyfikator działki 143206_5.0018.33/7 ,nr.działki 33/8 identyfikator działki 143206_5.0018.33/8, nr.działki 33/9 identyfikator działki 143206_5.0018.33/9, nr.działki 33/10 identyfikator działki 143206_5.0018.33/10,nr.działki 33/11 identyfikator działki 143206_5.0018.33/11, nr.działki 33/12 identyfikator działki 143206_5.0018.33/12, nr.działki 33/13 identyfikator działki 143206_5.0018.33/13, należącego do dłużnika Łukasz Florkiewicz udziału 1/4 w nieruchomości
położonej: 05-850-Ożarów Mazowiecki, Pilaszków, ulica Piękna
dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00016047/3
nr.działki 33/1 identyfikator działki 143206_5.0018.33/1, nr.działki 33/6 identyfikator działki 143206_5.0018.33/6, nr.działki 33/7 identyfikator działki 143206_5.0018.33/7 ,nr.działki 33/8 identyfikator działki 143206_5.0018.33/8, nr.działki 33/9 identyfikator działki 143206_5.0018.33/9, nr.działki 33/10 identyfikator działki 143206_5.0018.33/10,nr.działki 33/11 identyfikator działki 143206_5.0018.33/11, nr.działki 33/12 identyfikator działki 143206_5.0018.33/12, nr.działki 33/13 identyfikator działki 143206_5.0018.33/13, należącego do dłuzników Artur Grzegorz Borkowski oraz Marta Florkiewicz -Borkowska ( wspólność ustawowa majątkowa małżeńska) udziału 1/4 w nieruchomości
położonej: 05-850-Ożarów Mazowiecki, Pilaszków, ulica Piękna 11
dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00107559/0
nr.działki 33/2 identyfikator działki 143206_5.0018.33/2 należącego do dłużnika Łukasz Florkiewicz
Suma oszacowania za udział 1/4 dłużnika Łukasz Florkiewicz w nieruchomości KW WA1P/00016047/3 wynosi 74 741 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56 055,75 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 474,10 zł
Suma oszacowania za udział 1/4 dłużnika Artur Grzegorz Borkowski oraz Marta Florkiewicz -Borkowska ( wspólność ustawowa majątkowa małżeńska) w nieruchomości KW WA1P/00016047/3 wynosi 74 741 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56 055,75 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 474,10 zł .
Suma oszacowania za udział 1/4 dłużnika Łukasz Florkiewicz w nieruchomości KW WA1P/00107559/0 wynosi 9 313 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 484,75 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 931,30 zł
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Millennium SA Centrala 83 11602202 0000 0002 0444 4173
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 10.00 do godz 19.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika lub Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika Sądowego Asesor Komorniczy Piotr Gładzik

Komornik Sądowy
Marcin Jankowski

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI NR KW WA1P/00038227/9
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marcin Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-10-2015r. o godz. 15:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Nieruchomość położona jest w Nadarzynie, przy ul. Leśnej 8, działka nr ew. 8/15 o powierzchni 952 m2. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni całkowitej 170,80 m2. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW WA1P/00038227/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Lokal jest własnością dłużnika:Monika Śledziecka
Suma oszacowania wynosi 504 543,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 378 407,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 454,30zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Millennium SA Centrala 83 11602202 0000 0002 0444 4173
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 10.00 do godz 19.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika lub Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika Sądowego Asesor Komorniczy Piotr Gładzik

Komornik Sądowy
Marcin Jankowski

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO - SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU DLA KTÓREGO NIE JEST URZĄDZONA KSIĘGA WIECZYSTA
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marcin Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-09-2015r. o godz. 15:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr XII, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego: 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 11/14
wpisanego w rejestrze lokali własnościowychL Spółdzielni Mieszkaniowej Maryninek II
( Adres spółdzielni ul. Wspólna 6/1 05-840 Brwinów ) dla którego nie jest urządzona księga wieczysta
Lokal nr 14 o powierzchni 59,30 m(2) usytuowany na parterze budynku jest własnością dłużnika:Wojciecha Kwiatka.
Lokal obejmuje pomieszczenia: pokój 24,6 m(2), pokój 8,4 m(2), pokój 8,0 m (2), kuchnia 7,2 m(2), łazienka 2,8 m (2), WC 1,3 m (2), przedpokój 7,0 m(2). Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne nr 14 o powierzchni 5,1 m(2)
Suma oszacowania wynosi 270 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 202 875,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 050,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Millennium SA Centrala 83 11602202 0000 0002 0444 4173
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 10.00 do godz 19.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika lub Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika Sądowego Asesor Komorniczy Piotr Gładzik

Komornik Sądowy
Marcin Jankowski

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO- SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU DLA KTÓREGO NIE JEST URZĄDZONA KSIĘGA WIECZYSTA
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marcin Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-09-2015r.r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr XI, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego numer 13 położonego na III piętrze (IV kondygnacja) składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 66,65m2.
Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego numer 13, położonego w budynku wielorodzinnym w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 127A brak urządzonej księgi wieczystej. Lokal jest własnością dłużnika Wioletta Mierzał.
Suma oszacowania wynosi 205 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Millennium SA Centrala 83 11602202 0000 0002 0444 4173
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 10.00 do godz 19.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika lub Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika Sądowego Asesor Komorniczy Piotr Gładzik

Komornik Sądowy
Marcin Jankowski