Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Pruszkowie.
Marcin Jankowski