Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Pruszkowie.
Marcin Jankowski
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ NR KW WA1P/00052564/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marcin Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-09-2016r. o godz. 15:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr V, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o numerze 1 wraz z udziałem 1/9 w nieruchomości wspólnej położonej 05-082 Zielonki Parcele, ulica Kręta 4/1, gmina Stare Babice.
Nieruchomość lokalowa o powierzchni użytkowej 37,50 m², w skład której wchodzą 2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka. Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 9,00 m² oraz pomieszczenie nr 1 o powierzchni 18,49 m² w budynku gospodarczym.Powierzchnia użytkowa wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 64,99 m². Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW WA1P/00052564/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest własnością dłużnika: Arkadiusz Paweł Pigan.
Suma oszacowania wynosi 117 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Millennium SA Centrala 83 11602202 0000 0002 0444 4173.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 10.00 do godz 19.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika lub Sądzie Rejonowym w Pruszkowie protokół oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika Sądowego Asesor Komorniczy Jarosław Galas

Na zlecenie Komornika Sądowego Asesor Komorniczy Piotr Gładzik

Komornik Sądowy
Marcin Jankowski

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ NR KW WA1P/00091780/2
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marcin Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-10-2016r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr VII, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o numerze 28 wraz z udziałem 1058/1000000 w nieruchomości wspólnej, położonej na III piętrze ( IV kondygnacja) przy ulicy Powstańców 101 w Pruszkowie
Nieruchomość lokalowa składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 58,60m2.
Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW WA1P/00091780/2
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest własnością dłużnika: Włodzimierz Bronisław Birbant
Suma oszacowania wynosi 227 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 170 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Millennium SA Centrala 83 11602202 0000 0002 0444 4173 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 10.00 do godz 19.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika lub Sądzie Rejonowym w Pruszkowie protokół oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika Sądowego Asesor Komorniczy Jarosław Galas

Na zlecenie Komornika Sądowego Asesor Komorniczy Piotr Gładzik

Komornik Sądowy
Marcin Jankowski

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ NR KW WA1P/00069493/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marcin Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-11-2016r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr VIII, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 63,70 m2 z przynależną piwnica nr 12 o pow. 8,8 m2 i stanowiskiem postojowym 29 o pow. 12,2 m2. wraz z udziałem 847/67428 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość położona jest w Pruszkowie, przy ul. Pułaskiego 5 m 12. Lokal usytuowany jest na I piętrze budynku 4-kondygnacyjnego i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju.
Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW WA1P/00069493/0
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest własnością dłużników Tomasz Sadowski oraz Wioletta Weronika Sadowska ( wspólność ustawowa majątkowa małżeńska )
Suma oszacowania wynosi 293 784,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 220 338,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 378,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Millennium SA Centrala 83 11602202 0000 0002 0444 4173
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 10.00 do godz 19.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika lub Sądzie Rejonowym w Pruszkowie protokół oszacowania nieruchomości lokalowej oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika Sądowego Asesor Komorniczy Jarosław Galas

Na zlecenie Komornika Sądowego Asesor Komorniczy Piotr Gładzik

Komornik Sądowy
Marcin Jankowski

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - UDZIAŁ 1/4 DLA KTÓREGO URZĄDZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA O NR KW WA1P/00016047/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marcin Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-10-2016r. o godz. 14:45 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr VIII ,odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/4 w nieruchomości położonej: 05-850-Ożarów Mazowiecki, Pilaszków, ulica Piękna dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00016047/3
nr.działki 33/1 identyfikator działki 143206_5.0018.33/1, nr.działki 33/6 identyfikator działki 143206_5.0018.33/6, nr.działki 33/7 identyfikator działki 143206_5.0018.33/7 ,nr.działki 33/8 identyfikator działki 143206_5.0018.33/8, nr.działki 33/9 identyfikator działki 143206_5.0018.33/9, nr.działki 33/10 identyfikator działki 143206_5.0018.33/10,nr.działki 33/11 identyfikator działki 143206_5.0018.33/11, nr.działki 33/12 identyfikator działki 143206_5.0018.33/12, nr.działki 33/13 identyfikator działki 143206_5.0018.33/13, należącego do dłuzników Artur Grzegorz Borkowski oraz Marta Florkiewicz -Borkowska ( wspólność ustawowa majątkowa małżeńska)
Suma oszacowania za udział 1/4 dłużników Artur Grzegorz Borkowski oraz Marta Florkiewicz -Borkowska ( wspólność ustawowa majątkowa małżeńska) w nieruchomości KW WA1P/00016047/3 wynosi 74 741 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56 055,75 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 474,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Millennium SA Centrala 83 11602202 0000 0002 0444 4173
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 10.00 do godz 19.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika lub Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika Sądowego Asesor Komorniczy Jarosław Galas

Na zlecenie Komornika Sądowego Asesor Komorniczy Piotr Gładzik

Komornik Sądowy
Marcin Jankowski

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - UDZIAŁY PO 1/4 DLA KTÓRYCH URZĄDZONE SĄ KSIĘGI WIECZYSTE O NR KW WA1P/00016047/3 ORAZ KW WA1P/00107559/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marcin Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-10-2016 r. o godz. 15:05 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr VIII ,odbędzie się druga licytacja udziału 1/4 w nieruchomości
położonej: 05-850-Ożarów Mazowiecki, Pilaszków, ulica Piękna dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00016047/3 nr.działki 33/1 identyfikator działki 143206_5.0018.33/1, nr.działki 33/6 identyfikator działki 143206_5.0018.33/6, nr.działki 33/7 identyfikator działki 143206_5.0018.33/7 ,nr.działki 33/8 identyfikator działki 143206_5.0018.33/8, nr.działki 33/9 identyfikator działki 143206_5.0018.33/9, nr.działki 33/10 identyfikator działki 143206_5.0018.33/10,nr.działki 33/11 identyfikator działki 143206_5.0018.33/11, nr.działki 33/12 identyfikator działki 143206_5.0018.33/12, nr.działki 33/13 identyfikator działki 143206_5.0018.33/13, należącego do dłużnika Filip Costa udziału 1/4 w nieruchomości
położonej: 05-850-Ożarów Mazowiecki, Pilaszków, ulica Piękna dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00016047/3 nr.działki 33/1 identyfikator działki 143206_5.0018.33/1, nr.działki 33/6 identyfikator działki 143206_5.0018.33/6, nr.działki 33/7 identyfikator działki 143206_5.0018.33/7 ,nr.działki 33/8 identyfikator działki 143206_5.0018.33/8, nr.działki 33/9 identyfikator działki 143206_5.0018.33/9, nr.działki 33/10 identyfikator działki 143206_5.0018.33/10,nr.działki 33/11 identyfikator działki 143206_5.0018.33/11, nr.działki 33/12 identyfikator działki 143206_5.0018.33/12, nr.działki 33/13 identyfikator działki 143206_5.0018.33/13, należącego do dłużnika Karol Barański udziału 1/4 w nieruchomości
położonej: 05-850-Ożarów Mazowiecki, Pilaszków, ulica Piękna dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00016047/3 nr.działki 33/1 identyfikator działki 143206_5.0018.33/1, nr.działki 33/6 identyfikator działki 143206_5.0018.33/6, nr.działki 33/7 identyfikator działki 143206_5.0018.33/7 ,nr.działki 33/8 identyfikator działki 143206_5.0018.33/8, nr.działki 33/9 identyfikator działki 143206_5.0018.33/9, nr.działki 33/10 identyfikator działki 143206_5.0018.33/10,nr.działki 33/11 identyfikator działki 143206_5.0018.33/11, nr.działki 33/12 identyfikator działki 143206_5.0018.33/12, nr.działki 33/13 identyfikator działki 143206_5.0018.33/13, należącego do dłużnika Łukasz Florkiewicz udziału 1/4 w nieruchomości
położonej: 05-850-Ożarów Mazowiecki, Pilaszków, ulica Piękna 11 dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00107559/0 nr.działki 33/2 identyfikator działki 143206_5.0018.33/2 należącego do dłużnika Filip Costa udziału 1/4 w nieruchomości położonej: 05-850-Ożarów Mazowiecki, Pilaszków, ulica Piękna 11 dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00107559/0 nr.działki 33/2 identyfikator działki 143206_5.0018.33/2 należącego do dłużnika Karol Barański udziału 1/4 w nieruchomości
położonej: 05-850-Ożarów Mazowiecki, Pilaszków, ulica Piękna 11 dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00107559/0 nr.działki 33/2 identyfikator działki 143206_5.0018.33/2 należącego do dłużnika Łukasz Florkiewicz Suma oszacowania za udział 1/4 dłużnika Filipa Costy w nieruchomości KW WA1P/00016047/3 wynosi 74 741 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 49 827,33 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 474,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Suma oszacowania za udział 1/4 dłużnika Karola Barańskiego w nieruchomości KW WA1P/00016047/3 wynosi 74 741 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 49 827,33 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 474,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Suma oszacowania za udział 1/4 dłużnika Łukasza Florkiewicza w nieruchomości KW WA1P/00016047/3 wynosi 74 741 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 49 827,33 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 474,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Suma oszacowania za udział 1/4 dłużnika Filipa Costy w nieruchomości KW WA1P/00107559/0 wynosi 19 313 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 12 875,33 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 931,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Suma oszacowania za udział 1/4 dłużnika Karola Barańskiego w nieruchomości KW WA1P/00107559/0 wynosi 19 313 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 12 875,33 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 931,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Suma oszacowania za udział 1/4 dłużnika Łukasza Florkiewicza w nieruchomości KW WA1P/00107559/0 wynosi 19 313 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 12 875,33 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 931,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Millennium SA Centrala 83 11602202 0000 0002 0444 4173
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 10.00 do godz 19.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika lub Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika Sądowego Asesor Komorniczy Jarosław Galas

Na zlecenie Komornika Sądowego Asesor Komorniczy Piotr Gładzik

Komornik Sądowy
Marcin Jankowski